Osrednja vsebina
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Obvestilo za javnost

Spoštovani pacienti in obiskovalci Zdravstvenega doma Novo mesto,
Uporaba zaščitnih mask v prostorih ZD NM je za paciente in zaposlene PRIPOROČLJIVA.
Za osebe z znaki/simptomi respiratornih obolenj je uporaba zaščitne maske OBVEZNA.
Hvala za razumevanje, Vodstvo ZD NM

Vodstvo

Vodstvo

Direktorica
mag. Alenka SIMONIČ, dr.med., spec. spl. med.

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo poslovno leto 2021 zaključili uspešno. Sledili smo našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva. Kljub številnim izzivom, predvsem zaradi nadaljevanja pandemije COVID-19, smo z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli zastavljene cilje v večji meri realizirati.

Poleg rednih dejavnosti smo v letu 2021 nadaljevali z aktivnostmi za zajezitev in obvladovanje pandemije COVID-19. Organizirano smo imeli dodatno triažno vstopno točko, zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, covid ambulanto za odrasle in covid pediatrično ambulanto, mobilni tim za testiranje s hitrimi antigenskimi testi, PCR testiranje ter cepljenje proti COVID-19 tako na lokaciji zavoda kot tudi na terenu z zato posebej organiziranimi cepilnimi mobilnimi timi.

V preteklem letu smo kljub težkim pogojem delovanja zaradi še vedno trajajoče pandemije izvajali načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev, v katere smo vložili več kot 1,6 milijona evrov. Prenovili smo dve ambulanti splošne medicine, pridobili tri nove prostore za razvojno ambulanto, uredili pokrito in zaprto kolesarnico ter dodatni nadstrešek za reševalna vozila. Prenovili smo prostor za izvajanje mamografije ter kupili nov mamografski aparat, v vrednosti cca. 320.000 evrov. V letu 2021 smo nabavili tudi dve urgentni vozili, 20 novih stacionarnih in 10 prenosnih računalnikov, tri sodobne EKG aparate, hladilnik za cepiva, dezinfekcijski stroj za uporabo v COVID-19 ambulantah, 3 prenosne UZ aparate… Prijavili smo se na javni razpis MZ za sofinanciranje sredstev za nakup IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči (NMP), ki smo jih prevzeli v uporabo v mesecu decembru. Izvedli smo tudi več javnih razpisov, najobsežnejši pa je bil javni razpis za sanitetni, zobozdravstveni in laboratorijski material v obsegu 40 sklopov, za dobo štirih let, v vrednosti več kot 3,1 milijona evrov.

V letu 2022 nameravamo dokončati prenovo psihiatrične ambulante ter sanacijo vodovodnega in prezračevalnega sistema ter sanitarij v laboratoriju. Načrtujemo ureditev specialistične  endodontske  ambulante z nabavo sodobnega mikroskopa ter nabavo novega zobozdravstvenega stola, nadalje tudi specialistične paradontološke ambulante z nabavo potrebne opreme za izvajanje nove dejavnosti. V planu imamo nakup enega reševalnega vozila ter štirih osebnih vozil.  Načrtujemo tudi posodobitev informacijske podpore in digitalizacijo sistema. Kot večja vzdrževalna dela so v planu tudi beljenje (kjer ni bilo izvedeno v letu 2021) ter pregled in popravilo žaluzij.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato nameravamo v letu 2022 izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto. V novih prostorih nameravamo urediti prostore za Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in druge potrebne dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je gradnja prizidka nujna, da bi lahko pridobili nove programe, ki jih v nekaterih drugih regijah že izvajajo. Še vedno pa vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in sodobno urejenih prostorov.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2022 ohranitev, potrebna širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Kot že pretekla leta si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali za ohranitev in dvig pomena primarnega zdravstvenega varstva, zlasti si želimo okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske  diagnostike širimo tudi določene slikovne in druge obposteljne storitve, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov. V mesecu decembru 2021 smo tako dodatno opremili tri ambulante družinske medicine z novimi obposteljnimi UZ aparati za izvajanje diagnostike na mestu, torej že v ambulanti izbranega zdravnika.

Zadnja leta se proaktivno udeležujemo vseh aktivnosti, ki bi se naj odražale v razumevanju in prepotrebni reorganizaciji primarnega zdravstvenega varstva, tako aktivno sodelujemo v raznih delovnih skupinah posameznih odločevalcev in sodelujemo z vsemi deležniki, ki so soodgovorni za organizacijo dostopnega, učinkovitega, varnega in kvalitetnega primarnega zdravstvenega varstva. Z vsemi temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

Za dosego vsega navedenega pa gre v prvi vrsti iskrena zahvala vsem našim timom, spoštovanim sodelavcem Zdravstvenega doma Novo mesto, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.
 
Pomočnik direktorice za ZDR nego
Peter ČERNE, mag. zn.
Pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje
Lilijana Lukšič Medved, univ.dipl.ekon. 

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
73ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
334VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti