Osrednja vsebina
360 pogled številka
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Info

Obvestilo za javnost

V Zdravstvenem domu Novo mesto je pričela delovati splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe.
Od 5.2.2024 dalje se lahko pacienti nad 19 let starosti, ki ste ostali brez izbranega osebnega zdravnika, opredelite v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe. Zdravstveno osebje vas bo začasno opredelilo na omenjeno ambulanto, kjer boste lahko opredeljeni do trenutka, ko si boste našli novega izbranega zdravnika.
Zapri

Poslanstvo

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja in kakovosti življenja naših pacientov ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem življenjskem okolju.

Svoje  zdravstvene storitve  nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti, dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi in koncesionarji v regiji.

Vizija

ZD NM želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju osmih občin: Mestne občine Novo mesto in Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov. Le celovit sistem primarnega zdravstva lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo. ZD NM je osrednji nosilec primarnega zdravstvenega varstva, predstavlja celovit zdravstveni center, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo.

Pri tem je moto našega delovanja »DELATI Z LJUDMI ZA LJUDI.«

Vrednote

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih  vrednotah kot so:
 • POŠTENOST
 • MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
 • ODGOVORNOST
 • STROKOVNOST
 • SODELOVANJE
Poštenost:
 • Pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela
Medsebojno spoštovanje:
 • Spoštovanje vseh zaposlenih, pacientov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
 • Tolerantnost do drugih in drugačnih
 • Spoštovanje vsakega dela
 • Spoštovanje različnih mnenj
 • Empatija do vseh pacientov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
 • Spoštovanje in upoštevanje osnov bontona
Odgovornost:
 • Odgovorno ravnanje do pacientov
 • Odgovorno ravnanje do posameznih sodelavcev in timov
 • Odgovorno ravnanje na zunaj in navznoter do zavoda
 • Odgovorno ravnanje do materialnih sredstev
 • Odgovorno ravnanje s časom in informacijami
 • Dosledno in odgovorno izvajanje delovnih nalog
 • Odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic  ob drugačnem ravnanju
Strokovnost:
 • Sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
 • Uporaba in prenos znanj
 • Izobraževanje zaposlenih
 • Samoiniciativnost pri izobraževanju
Sodelovanje:
 • Podajanje predlogov in rešitev
 • Dovzetnost za predloge drugih
 • Pripravljenost na konstruktivno razpravo
 • Asertivno reševanje konfliktov
 • Sodelovanje s pacienti
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
 • Sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
 • Učinkovito in uspešno komuniciranje
 • Postavljanje skupnih ciljev
 • Medsebojna pomoč
 • Izkazan interes za razumevanje različnih situacij
Direktorica:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
68ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
336VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti