Osrednja vsebina
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Obvestilo za javnost

Spoštovani pacienti in obiskovalci Zdravstvenega doma Novo mesto,
zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je od 13.7.2022 dalje pri vstopu in gibanju v prostorih ZD NM obvezna uporaba zaščitne maske ter razkuževanje rok (izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti ter osebe s posebnimi potrebami). V primeru kliničnih znakov okužbe z virusom SARS-CoV-2 se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom, ki vam bo dal nadaljnja navodila.  
Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov se zmanjšuje tveganje okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, ki so pomembna tako za zdravje pacientov, kot tudi zaposlenih ZD NM.
Hvala za razumevanje, Vodstvo ZD NM

Referenčna ambulanta

Referenčna ambulanta

REFERENČNA  AMBULANTA je obstoječa ambulanta, v kateri že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor referenčne ambulante in bo pripravljena svoje delo vsebinsko nagraditi v skladu s priporočili na nivoju:
 • Protokol vodenja kroničnih bolnikov,
 • Vodenje registrov kroničnih bolnikov,
 • Širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
 • Doseganja kazalnikov kakovosti,
 • Opravljanja možnih posegov na primarni ravni.
V referenčni ambulanti dela tudi diplomirana medicinska sestra, ki bo izvajala določene aktivnosti v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala. Namen referenčne ambulante je, da na primerih referenčne ambulante razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju. Cilj referenčne ambulante je, omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo
 • Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov,
 • Povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih na primarnem nivoju.
V Zdravstvenem domu Novo mesto:
 • Referenčna ambulanta Sanje Golobič Kostić, dr.med. in Valentine Bevc, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Mihaele Car Matjašič, dr.med. in Terezije Krese, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Asist. mag. Alenka SIMONIČ,dr.med. in Jana Mrvar, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Jelka Repar Gorenc, dr.med. in Kristina Prijatelj,dr.med.
 • Referenčna ambulanta Milena Goljović, dr.med. in Tatjana Kolenc, dr.med. 
 • Referenčna ambulanta Milena Goljovič, dr. med., Tanja Kolenc dr. med., Mila Mršič dr. med., Biljana Đukić, dr.med, Ana Kovač Bograf, dr. med., Tjaša Roženbergar Fink, dr.med., Rok Mežnar, dr. med., 
V Zdravstveni postaji Šentjernej:
 • Referenčna ambulanta Mirjana Ninkov, dr.med. in Darje Radešček, dr.med.
V Zdravstveni postaji Žužemberk:
 • Referenčna ambulanta Nežke Dular, dr.med.

Elektronsko naročanje
Pripravljen obrazec vas bo vodil skozi elektronsko naročilo na želeno zdravstveno storitev.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
73ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
334VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti