Osrednja vsebina
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne

Referenčna ambulanta

Referenčna ambulanta

REFERENČNA  AMBULANTA je obstoječa ambulanta, v kateri že dela zdravnik družinske medicine, ki že v tem trenutku zagotavlja visoko strokovnost dela, dosega oceno ambulante, ki zadošča za vključitev v nabor referenčne ambulante in bo pripravljena svoje delo vsebinsko nagraditi v skladu s priporočili na nivoju:
 • Protokol vodenja kroničnih bolnikov,
 • Vodenje registrov kroničnih bolnikov,
 • Širše preventive (dana orodja, določena ciljna populacija),
 • Doseganja kazalnikov kakovosti,
 • Opravljanja možnih posegov na primarni ravni.
V referenčni ambulanti dela tudi diplomirana medicinska sestra, ki bo izvajala določene aktivnosti v skladu s svojimi pristojnostmi in zanje odgovarjala. Namen referenčne ambulante je, da na primerih referenčne ambulante razvijemo model, ki bo definiral ambulanto zdravnika družinske medicine v prihodnje, na nivoju. Cilj referenčne ambulante je, omogočiti kakovostno obravnavo vseh bolnikov na primarni ravni do stopnje, ko je nujna napotitev na sekundarni nivo, z ustrezno kadrovsko-vsebinsko-finančno strukturo
 • Povečati kakovost in stroškovno učinkovitost obravnave bolnikov,
 • Povečati zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih na primarnem nivoju.
V Zdravstvenem domu Novo mesto:
 • Referenčna ambulanta Sanje Golobič Kostić, dr.med. in Valentine Bevc, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Mihaele Car Matjašič, dr.med. in Terezije Krese, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Asist. mag. Alenka SIMONIČ,dr.med. in Jana Mrvar, dr.med.
 • Referenčna ambulanta Jelka Repar Gorenc, dr.med. in Kristina Prijatelj,dr.med.
 • Referenčna ambulanta Milena Goljović, dr.med. in Tatjana Kolenc, dr.med. 
 • Referenčna ambulanta Milena Goljovič, dr. med., Tanja Kolenc dr. med., Mila Mršič dr. med., Biljana Đukić, dr.med, Ana Kovač Bograf, dr. med., Tjaša Roženbergar Fink, dr.med., Rok Mežnar, dr. med., 
V Zdravstveni postaji Šentjernej:
 • Referenčna ambulanta Mirjana Ninkov, dr.med. in Darje Radešček, dr.med.
V Zdravstveni postaji Žužemberk:
 • Referenčna ambulanta Nežke Dular, dr.med.

Elektronsko naročanje
Pripravljen obrazec vas bo vodil skozi elektronsko naročilo na želeno zdravstveno storitev.

Natisni
85+LET IZKUŠENJ
73ZDRAVNIKOV
328VSI ZAPOSLENI
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti