Osrednja vsebina
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Obvestilo za javnost

Spoštovani pacienti in obiskovalci Zdravstvenega doma Novo mesto,
zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je od 13.7.2022 dalje pri vstopu in gibanju v prostorih ZD NM obvezna uporaba zaščitne maske ter razkuževanje rok (izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti ter osebe s posebnimi potrebami). V primeru kliničnih znakov okužbe z virusom SARS-CoV-2 se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom, ki vam bo dal nadaljnja navodila.  
Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov se zmanjšuje tveganje okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, ki so pomembna tako za zdravje pacientov, kot tudi zaposlenih ZD NM.
Hvala za razumevanje, Vodstvo ZD NM

Kakovost

Kakovost

Spoštovani,
Dne 26.5.2021  je bila izvedena zunanja redna presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto po standardu ISO 9001:2015. Presoja je bila izvedena s strani štirih zunanjih presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda so bila presojana še naslednja  področja: splošna ambulanta (ZP Šentjernej), splošna ambulanta, zobozdravstvena ambulanta (ZP Šentjernej), zobna pedontološka ambulanta, laboratorij, nabava, vzdrževanje, zobozdravstvena ambulanta (Ločna), patronaža, NMP. Presojevalci so preverili tudi kako preprečujemo in obvladujemo okužbe.

Med presojo je bila ugotovljena ena mala neskladnost, podanih pa je bilo 15 priporočil za izboljšavo, katera bomo proučili, pripravili plan uresničitve in z njimi seznanili vse odgovorne.

Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:
  • prijazni, organizaciji lojalni zaposleni, ki v času epidemije opravljajo veliko dela povezanega s testiranjem in cepljenjem
  • občasno klicanje vseh starejših pacientov in pogovor z njimi, ozaveščanje o ukrepih, dajanje navodil in spremljanje njihovega zdravstvenega stanja
  • uvajanje novega programa naročanje materiala, ki omogoča sledljivost, odobritve in status naročil
  • skrbno vzdrževanje infrastrukture tudi na dislociranih enotah
  • vzpostavljeno e-komuniciranje znotraj procesov, v času epidemije, ki je posledično olajšalo delovanje zmanjševalo osebni stik in možnost okužbe
  • zmanjševanje čakalnih vrst in gneče v čakalnici laboratorija z uvedbo e-naročanja
  • SMS in telefonsko preverjanje prihoda na obravnavo, kar je zmanjševalo izpad
  • premišljeno postavljene kazalnike in vprašalnik o zadovoljstvu uporabnikov laboratorijskih storitev
  • urejeno, sledljivo, in do uporabnikov empatično delovanje patronažne službe.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Presojanim oddelkom se iskreno zahvaljujemo za vsakodnevno požrtvovalno in odlično delo, ki povečuje prepoznavnost ZD NM in dviguje ugled našega zavoda.

Direktorica
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
73ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
334VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti