Osrednja vsebina
360 pogled številka
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Info

Obvestilo za javnost

V Zdravstvenem domu Novo mesto je pričela delovati splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe.
Od 5.2.2024 dalje se lahko pacienti nad 19 let starosti, ki ste ostali brez izbranega osebnega zdravnika, opredelite v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe. Zdravstveno osebje vas bo začasno opredelilo na omenjeno ambulanto, kjer boste lahko opredeljeni do trenutka, ko si boste našli novega izbranega zdravnika.
Zapri

Oddelek medicine dela, prometa in športa

Oddelek medicine dela, prometa in športa

Medicina dela, prometa in športa izvaja zdravstveno varstvo delavcev, voznikov,  študentov, športnikov in rekreativcev zaradi:
 • varovanja življenja in zdravja ter ohranjanja delovne zmožnosti, 
 • preprečevanja in zgodnjega odkrivanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in posledične invalidnosti, bolezni in poškodb v zvezi s prometom in športom,
 • rehabilitacije obolelih in poškodovanih v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.
Dispanzer medicine dela, prometa in športa opravlja zlasti:
 • preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
 • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
 • zdravstvene preglede za voznike vseh kategorij,
 • zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja,
 • preventivne zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev,
 • analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest ter naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z  Zakonom o varnosti in zdravja pri delu.
Storitve, ki jih opravlja dispanzer medicine dela, prometa in športa, so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

Na oddelku medicine dela, prometa in športa dela:
DAN ORDINACIJSKI ČAS
Ponedeljek 06:30 - 14:30
Torek 06:30 - 14:30
Sreda 06:30 - 14:30
Četrtek 06:30 - 14:30
Petek 06:30 - 14:30
INFORMACIJE IN NAPOTKI
Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega osebnega ali telefonskega dogovora (07) 39 16 835.

Pred obiskom zdravnika se pozanimajte o morebitni odsotnosti

Če zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede ni sodeloval pri oceni tveganja, prosimo delodajalce da napotnici priložijo oceno tveganja za ustrezno delovno mesto.

Za predhodni in usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled prinesite:
 •  napotnico (Obr. 8,204 oz. Obr. 8,205), ki jo izpolni, podpiše in žigosa delodajalec;
 •  potrjeno zdravstveno izkaznico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 •  očala ali kontaktne leče, če jih nosite oziroma jih imate predpisane,
 •  druge medicinske pripomočke, če jih uporabljate,
 •  vozniško dovoljenje, če se zaposlujete ali delate kot voznik,
 •  diabetični karton, če ste sladkorni bolnik,
 •  izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
 •  odločbo ZPIZ Slovenije o delazmožnosti (invalidi II. in III. kategorije),
 •  zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku).
 •  na pregled pridite tešči.
Za zdravstveni pregled kandidata za voznika motornih vozil ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prinesite s seboj:
 •  veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 •  vozniško dovoljenje (če ga že imate),
 •  zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 •  izvide okulista, očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpis
Za zdravstveni pregled za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za nošenje orožja, prinesite s seboj:
 •  potrjeno zdravstveno izkaznico in veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 •  zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite jih pri osebnem zdravniku),
 •  izvide okulista, očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane;
 •  diabetični karton, če ste sladkorni bolnik,
 • na pregled pridite tešči.
Preiskave fiziologije dela v dispanzerju medicine dela, prometa in športa:
 •  elektrokardiografija (EKG - preiskava električnega potenciala srčne mišice),
 •  spirometrija (preiskava zmogljivosti dihalnih poti),
 •  testiranje vida na aparat Optovist (ostrina vida na blizu, daleč, barvni, nočni in globinski vid, forija, orientacijsko vidno polje),
 •  perimetrija (preiskava vidnega polja),
 •  audiometrija (ADG - preiskava sluha),
 •  bitermalni frekvenčni vestibulogram (preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa),
 •  antropometrija z oceno prehranjenosti  (ITM)
Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil:

V  skladu z določbo 18. člena Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih  vozil  (Uradni  list  RS,  št.  47/11)  se  cena  zdravstvenih pregledov po navedenem pravilniku določi na podlagi:

števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pregled in
vrednosti  točke,  ki  je  enaka  vrednosti točke, ki jo za izvajanje dejavnosti  na področju medicine dela, prometa in športa določi Zavod za zdravstveno  zavarovanje  Slovenije, ki je objavljena na njegovi spletni strani.

V  skladu  s  73.  členom Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) Zavod  za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije le stroške kontrolnega pregleda  invalidov,  ki  vozijo izključno svojim zmožnostim prilagojena vozil,  stroške  vseh  ostalih pregledov, in sicer stroške zdravstvenega pregleda, kontrolnega zdravstvenega pregleda in zdravstvenega pregleda s svetovanjem   plača  kandidat  za  voznika  oziroma  imetnik  vozniškega dovoljenja.

Osebje oddelka
Oddelek medicine dela, prometa in športa
Odsotnost: od 24.06.2024 do 24.06.2024
Elektronsko naročanje
Pripravljen obrazec vas bo vodil skozi elektronsko naročilo na želeno zdravstveno storitev.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
68ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
336VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti