Osrednja vsebina
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Obvestilo za javnost

Spoštovani pacienti in obiskovalci Zdravstvenega doma Novo mesto,
zaradi poslabšanja epidemioloških razmer je od 13.7.2022 dalje pri vstopu in gibanju v prostorih ZD NM obvezna uporaba zaščitne maske ter razkuževanje rok (izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti ter osebe s posebnimi potrebami). V primeru kliničnih znakov okužbe z virusom SARS-CoV-2 se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom, ki vam bo dal nadaljnja navodila.  
Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov se zmanjšuje tveganje okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, ki so pomembna tako za zdravje pacientov, kot tudi zaposlenih ZD NM.
Hvala za razumevanje, Vodstvo ZD NM

Dejavnost in organiziranost

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:
 •  preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
 •  zdravstvena vzgoja vseh skupin prebivalcev,
 •  nujna medicinska pomoč, dežurna služba in reševalni prevozi,
 •  splošna medicina,
 •  zdravstveno varstvo otrok in mladine,
 •  zdravstveno varstvo žensk,
 •  zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca in ožilja in pljučnih bolnikov z rentgensko diagnostiko,
 •  preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
 •  patronažno varstvo,
 •  medicino dela, prometa in športa,
 •  fiziatrijo s fizioterapijo,
 •  psihiatrijo, pedopsihiatrijo, psihologijo in preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
 •  laboratorijsko diagnostiko,
 •  zdravstveno rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo v 13 objektih, in sicer:
 • Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4; Dom starejših občanov Šmihel; Varstveno delovni center Šmihel; Zapori Novo mesto, Jerebova ulica; OŠ Center; Zobna ambulanta Ločna),
 • Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
 • Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
 • Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža),
 • Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
 • Škocjan (patronaža),
 • Straža (splošno zobozdravstvo),
 • Mirna Peč (družinska medicina).
Specialistične dejavnosti pa  so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
73ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
334VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti