Osrednja vsebina
360 pogled številka
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Info

Obvestilo za javnost

V Zdravstvenem domu Novo mesto je pričela delovati splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe.
Od 5.2.2024 dalje se lahko pacienti nad 19 let starosti, ki ste ostali brez izbranega osebnega zdravnika, opredelite v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe. Zdravstveno osebje vas bo začasno opredelilo na omenjeno ambulanto, kjer boste lahko opredeljeni do trenutka, ko si boste našli novega izbranega zdravnika.
Zapri

Vse uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, da je Zdravstveni dom Novo mesto prejel sklep sindikata Fides o začetku stavke zdravnikov in zobozdravnikov, kateri se po lastni presoji pridružujejo tudi zdravniki in zobozdravniki Zdravstvenega doma Novo mesto, saj si želimo, da država sistemsko uredi specifične potrebe zdravstva na primarnem nivoju in posledično v celotnem zdravstvu ter prepreči odhod zdravstvenih delavcev iz javnih zdravstvenih zavodov.

V času stavke bo delo v ZD Novo mesto organizirano vsaj v obsegu, določenem v 46. členu Zakona o zdravniški službi:

Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To so zlasti:

  • zdravljenje vročinskih stanj in infekcij;
  • zdravljenje poškodb in zastrupitev;
  • zdravljenje kroničnih bolezni, v kolikor bi opustitev le tega neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt;
  • druge storitve nujne zdravniške pomoči;
  • opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih alineah (triažni pregledi);
  • predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih alinej.
Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve:
  • vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let;
  • vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom;
  • ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. 
Zaposleni ZD Novo mesto si želimo in prizadevamo, da bi zdravstvena oskrba naših uporabnikov potekala čimmanj moteno, zato tudi uporabnike naprošamo za sodelovanje in razumevanje.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
68ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
336VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti