Osrednja vsebina
360 pogled številka
Telefonska številka
Informacije
07 39 16 700
Prikaz za slabovidne
Facebook profil

Navigacija

Navigacija

Info

Obvestilo za javnost

V Zdravstvenem domu Novo mesto je pričela delovati splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe.
Od 5.2.2024 dalje se lahko pacienti nad 19 let starosti, ki ste ostali brez izbranega osebnega zdravnika, opredelite v ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe. Zdravstveno osebje vas bo začasno opredelilo na omenjeno ambulanto, kjer boste lahko opredeljeni do trenutka, ko si boste našli novega izbranega zdravnika.
Zapri

Oddelek za duševno zdravje

Oddelek za duševno zdravje

Nekdo je nekoč dejal: »Duh je arhitekt telesa in telo zrcalo misli.« V tem smislu je moč reči, da ni zdravja brez duševnega zdravja. Tega se zavedamo tudi sodelavci Oddelka za duševno zdravje (mentalno-higienski oddelek).

Tim Oddelka za duševno zdravje sestavljajo diplomirani logopedi, univerzitetni diplomirani psihologi, specialistka klinične psihologije in medicinska sestra.

Medicinska sestra:

Medicinska sestra skrbi za administrativne storitve, vodi sistem naročanja (tudi prenaročanja) in čakalnih knjig ter sodeluje pri sistematičnih pregledih.

Logopedi:

Diplomirani logopedi opravljajo preventivne preglede govorno-jezikovne komunikacije 5-letnih otrok, ki obsegajo diagnostičen postopek za prepoznavanje in odkrivanje otrok, ki imajo težave ali motnje na govorno-jezikovnem področju. V primeru večjih odstopanj se otroka napoti na govorno-jezikovno terapijo, ki jo na oddelku izvajajo logopedi.

Psihologi:

Univerzitetni diplomirani psihologi oz. magistri psihologije opravljajo preventivne psihološke sistematične preglede 3-letnih otrok, ki so namenjeni ugotavljanju ustreznosti otrokovega dosedanjega razvoja in odkrivanju otrok s težavami v razvoju ali vedenju. Poleg tega psihologi opravljajo osnovne diagnostične ocene razvoja, diagnostične ocene morebitnih učnih težav in nadaljnje vodenje, svetovanje ter usmerjanje v ustrezne programe oz. vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so primerne za otroke s posebnimi potrebami. Ukvarjajo se še s svetovanjem ob morebitnih vzgojnih težavah.

Med drugim psihologi opravljajo tudi psihološke preglede voznikov motornih vozil in psihološke sistematične preglede za dela z visokimi dejavniki tveganja ter podajajo psihološka mnenja in ocene (v sodelovanju z Oddelkom za medicino dela, prometa in športa).

Psihologi sodelujejo v multidisciplinarnih timih in so tako vključeni v Skupnostno psihiatrično obravnavo (SPO), Zdravstveno-vzgojni center (ZVC), Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CPZOPD).

Klinična psihologinja:

Opravlja kliničnospihološke (diferencialno-diagnostične) ocene pri otrocih, mladostnikih in odraslih, ki so na pregled napoteni s strani pediatrov, šolskih zdravnikov, družinskih zdravnikov, ginekologov, psihiatrov in nevrologov oz. ostalih zdravnikov, ter psihoterapevtske storitve po principih vedenjsko-kognitivne terapije in psihoanalitične razvojne psihoterapije, iz katerih se tudi izobražuje.

Pri kliničnopsiholoških diagnostičnih pregledih otrok in mladostnikov se ukvarja z odkrivanjem in razlikovanjem motenj v razvoju, govorno-jezikovnih težav, čustveno-vedenjskih motenj (fobije, depresivna motnja, anksioznost, posttravmatske stresne motnje, psihosomatske težave), hiperkinetičnih motenj (vključno z motnjami koncentracije), pervazivnih razvojnih motenj (vključno z motnjami avtističnega spektra), tikov, idr.

Pri kliničnopsiholoških diagnostičnih obravnavah odraslih izvaja klinično psihološke splošne in diferencialno diagnostične preglede za potrebe psihiatričnega zdravljenja (predvsem obravnava in diferencialna diagnostika različnih duševnih in vedenjskih motenj iz kroga shizofrenij, razpoloženjskih motenj, nevrotskih, stresnih in somatoformnih motenj, motenj osebnosti idr.), opravlja tudi diagnostične preglede za potrebe drugih specialistov somatske medicine, posebej pa opravlja še osnovno in poglobljeno nevropsihološko (diferencialno) diagnostiko za potrebe nevrološkega zdravljenja (sodeluje pri odkrivanju različnih vrst demenc, ocenjuje kognitivna stanja po travmatski možganski poškodbi oz. po prebolelih možgansko-žilnih boleznih idr.).

Elektronsko naročanje
Pripravljen obrazec vas bo vodil skozi elektronsko naročilo na želeno zdravstveno storitev.

Natisni
Dekorativni element
85+LET IZKUŠENJ
Dekorativni element
68ZDRAVNIKOV
Dekorativni element
336VSI ZAPOSLENI
Dekorativni element
21ODDELKOV
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti