Kristina Prijatelj Đuranović, dr. med., spec. druž. med.

Telefon:07 39 16 830
Medicinska sestra:Larisa Črček

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:
Dan Ordinacijski čas (z odmorom)
Ponedeljek                  12:30 - 19:30
Torek                 12:30 - 19:30
Sreda                 07:00 - 14:00
Četrtek                  07:00 - 14:00
Petek                 07:00 - 14:00
Opombe:

Dela ponedeljke popoldan, ostale dni dopoldan.
Dela 4. in 5.10.2023 do 11.00 ure. V primeru nujnega stanja se pacietni obrnejo na urgentni center.

Naročanja in čakalne dobe