Sandra Tratar

Telefon: 07 39 16 772

Ordinacijski čas (z odmorom):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  06:45 - 14:15
Torek 06:45 - 14:15  
Sreda 06:45 - 14:15
Četrtek 06:45 - 14:15
Petek 06:45 - 14:15

Naročanja in čakalne dobe