Darja Galič, višja delovna terapevtka, RNO terapevtka

Telefon: 07 39 16 730

Ordinacijski čas (z odmorom za malico):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  12:00 - 19:30
Torek 07:30 - 15:00
Sreda 07:30 - 14:30
Četrtek 07:30 - 14:30
Petek 07:30 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe