Sonja Rebselj, univ. dipl. defektolog-logoped, RNO terapevtka

Telefon:07 39 16 728
Odsotnost: od 16.05.2023

Ordinacijski čas ( z odmorom za malico):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  12:30 - 19:30
Torek 07:30 - 14:30
Sreda 07:30 - 14:30
Četrtek 07:30 - 14:30
Petek 07:30 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe