Sabina Blatnik, dipl. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Telefon:07 39 16 731
Odsotnost: od 03.08.2022 do 19.08.2022

Ordinacijski čas ( z odmorom za malico):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  12:30 - 19:30
Torek           -
Sreda 07:30 - 15:00
Četrtek           -
2. in 4. petek v mesecu
in 5. petek po razporedu: 
29.4 in 30.9.2016
 07:30-15:00

Naročanja in čakalne dobe