Urška Smolič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Telefon:07 39 16 890

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas (z odmorom za malico):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  07:30 - 14:30
Torek 12:30 - 19:30
Sreda 07:30 - 14:30
Četrtek 07:30 - 14:30
Petek 07:30 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe