Eva Drenik, dipl. fizioterapevtka, RNO terapevtka

Telefon: 07 39 16 856
Odsotnost: od 11.10.2023

Ordinacijski čas ( z odmorom za malico):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  12:00 - 19:30
Torek 07:30 - 15:00
Sreda 07:30 - 15:00
Četrtek 07:30 - 15:00
Petek 07:30 - 15:00

Naročanja in čakalne dobe