Alenka Kučič, prof. defektolog-logoped

Telefon:07 39 16 717
Odsotnost: od 07.03.2023

Ordinacijski čas ( z odmorom za malico)
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  07:50 - 14:00
Torek 13:20 - 19:30
Sreda 07:50 - 14:00
Četrtek 07:50 - 14:00
Petek 07:50 - 14:00

Naročanja in čakalne dobe