Mirjana Ninkov, dr. med., spec druž. med. (ZP Šentjernej)

Telefon:07 37 19 521
Medicinska sestra:Tjaša Duhanič
Odsotnost: od 01.08.2022 do 12.08.2022
Nadomešča: Darja Radešček, dr. med., spec. spl. med. (ZP Šentjernej)
Prosim, da ambulanto predhodno kontaktirate po telefonu ali elektronski pošti.

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:
Dan Ordinacijski čas Odmor
Ponedeljek  12:30 - 19:30 16:00 - 16:30
Torek 07:00 - 14:00  10:00 - 10:30
Sreda 07:00 - 14:00 10:00 - 10:30
Četrtek 12:30 - 19:30 16:00 - 16:30
Petek 07:00 - 14:00  10:00 - 10:30
Petek popoldan 
po razporedu
12:30 - 19:30 16:00 - 16:30
Opombe:

Naročanja in čakalne dobe