Darja Radešček, dr. med., spec. spl. med. (ZP Šentjernej)

Telefon:07 37 19 523
Medicinska sestra:Irena Pavlič

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.


Ordinacijski čas:
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  07:00 - 14:00
Torek 12:30 - 19:30
Sreda 07:00 - 14:00
Četrtek 07:00 - 14:00
Petek 07:00 - 14:00
Petek popoldan
po razporedu (občasno
dežurstvo v ZDNM)

12:30 - 19:30
 
Opombe:

Naročanja in čakalne dobe