Splošna ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe

Telefon:07 39 16 786

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), telefonsko in elektronsko. Pred obiskom se pozanimajte o morebitni odsotnosti in spremembah.

Zdravnik po razporedu
Dan Ordinacijski čas
od 5.2.2024 (brez odmora)
Ponedeljek 14:30 - 17:30
Torek 14:30 - 17:30
Četrtek 14:30 - 17:30
Opombe

Naročanja in čakalne dobe