Lučka Debevec Kodrič, dr.med. spec. pnevmologije

Telefon:07 39 16 826
Odsotnost: od 27.06.2022
do nadaljnjega.

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti. Pred obiskom se pozanimajte o morebitni odsotnosti in spremembah.

Ordinacijski čas (z odmorom za malico)
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek 12:30 - 19:30
Torek 12:30 - 19:30
Sreda 07:30 - 14:30
Četrtek 07:30 - 14:30
Petek 07:30 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe