Aljaž Urek, dr. dent. med.

Obveščamo vas, da je izbrani osebni zobozdravnik Aljaž UREK, dr. dent. med. prenehal opravljati delo izbranega osebnega zobozdravnika v ZD Novo mesto. Vse paciente, ki ste opredeljeni pri navedenem zobozdravniku naprošamo, da si čimprej izberete novega osebnega izbranega zobozdravnika in pri njem podpišete izjavo o novi izbiri. Predlagamo, da se opredelite k zobozdravniku Marku Kuzmanoskem, dr. dent. med., ki je nadomestil zobozdravnika Aljaža Ureka, dr. dent. med.

V ZD Novo mesto se lahko opredelite še pri sledečih izbranih osebnih zobozdravnikih:
Izbrani osebni zobozdravnik Lokacija oz. naslov ambulante
Loreta Jerič Burkat, dr. dent. med. Kandijska cesta 4,Novo mesto
Medeja Fajdiga, dr. dent. med. Ločna, Šmarješka cesta 4, Novo mesto
Boris Povše, dr. dent. med. Zdravstvena postaja Šentjernej,
Prvomajska cesta 5, Šentjernej
Če se želite opredeliti za enega izmed zgoraj naštetih zobozdravnikov izpolnite obrazec »elektronsko naročanje«, ki je dostopen na spletni strani ZD Novo mesto, pri rubriki »izberite zdravnike« izbere željenega zobozdravnika, pri rubriki »vzrok pregleda« pa navedite, da se želite na novo opredeliti pri zobozdravniku ter podatek pri komu ste bili nazadnje opredeljeni, ALI pokličete  za informacije na tel. št. ambulante v ordinacijskem času ambulante, ki je predviden za naročanje in se dogovorite za podpis listine o izbiri osebnega zobozdravnika.

Naročanja in čakalne dobe