Sara Paščinski, dr. dent. med. (ZA Žužemberk)

Zobozdravnica Sara Paščinski, dr. dent. med. ne opravlja več dela izbrane osebne zobozdravnice v ZD Novo mesto. Do prihoda novega zobozdravnika bodo nadomestni zobozdravniki zagotavljali zobozdravstveno oskrbo pacientom z bolečinami.
Pacienti z bolečinami se po predhodnem telefonskem dogovoru zglasite v naslednjih ambulantah:

Naročanja in čakalne dobe