Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med.

Telefon:07 39 16 788
Medicinska sestra:Ksenija Gregorčič Čanželj

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas:
Dan Ordinacijski čas (z odmorom)
Ponedeljek                  07:00 - 14:00
Torek                 12.30 - 19.30
Sreda                 07:00 - 14:00 
Četrtek                  12.30 - 19.30
Petek                 07:00 - 14:00 
Petek popoldan 
po razporedu
                12:30 - 19:30
Opombe:

Dela vsak torek od 12.30 do 19:30, ostale dni od 07:00 do 14.00 ure.

Naročanja in čakalne dobe