Tatjana Bulič, dipl. defektolog - logoped

Telefon:07 39 16 718

Oblika naročanja: osebno, elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas: Ordinacijski čas (z odmorom):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  12:30 - 19:30
Torek 07:00 - 14:00
Sreda 07:00 - 14:00
Četrtek 07:00 - 14:00
Petek 07:00 - 14:00

Naročanja in čakalne dobe