dr. Katja Brkič Golob, mag. psih., spec. klin. psih., vodja oddelka

Telefon:07/39-16-733, 031/734 - 779
Odsotnost: od 01.03.2022
do nadaljnjega odsotna.

Oblika naročanja: osebno (v ordinacijskem času), elektronsko, telefonsko (07/39-16- 819) in po pošti.

Ordinacijski čas: Ordinacijski čas (z odmorom):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  07:00 - 14:30
Torek 12:30 - 19:30   
Sreda 07:00 - 14:30
Četrtek 07:00 - 14:30
Petek 07:00 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe