Blaž Mišica, mag. prof. logoped in surdopedagog

Telefon:07 39 16 780

Oblika naročanja: osebno, elektronsko, telefonsko in po pošti.

Ordinacijski čas: Ordinacijski čas (z odmorom):
Dan Ordinacijski čas
Ponedeljek  07:00 - 14:30
Torek 12:30 - 19:30
Sreda 07:00 - 14:30
Četrtek 07:00 - 14:30
Petek 07:00 - 14:30

Naročanja in čakalne dobe